Tvorí sa rozsiahla búrková oblačnosť

- P.M.
Novinka
Búrky

Rozsiahla oblačnosť sa vytvára pri našich hraniciach.