Udrelo zatiaľ 800 bleskov

- P.M.
Novinka

Zatiaľ udrelo na našom území okolo 800 bleskov. V najväčšej hustote na juhozápade.