Úhrny v našej oblasti

Novinka

Početné prehánky sa v priebehu dnešného dňa vyskytovali nielen u nás, ale aj v Česku. Lokálne spadlo veľké množstvo zrážok.