Ukážkový downburst nad El Paso

- El Paso
Novinka
Ukážkový downburst nad El Paso

Nasledujúce video ukazuje ukážkový downburst, ktorý sa vyskytol nad El Paso:


 Downburst je výrazný zostupný prúd studeného vzduchu, ktorý sa pri dopade na zem rozširuje do strán. Je sprevádzaný prudkým silným nárazovým vetrom a vo väčšine prípadov aj intenzívnymi krátkodobými prívalovými zrážkami.