Úlovky z Neapola

- P.M.
Novinka

Najväčšie krúpy, ktoré padali v Neapole počas soboty dosahovali priemer 10 cm.