Už ste videli niekedy celú, kružnicovú dúhu ?

Novinka

Naozaj nevídaný pohľad sa naskytol ľudom v brazílskom meste Salvador. Pozorovať mohli celú a dokonca aj sekundárnu dúhu.

Už ste videli niekedy celú, kružnicovú dúhu ?

Nádherný pohľad na dúhu sa vyskytol ľuďom v jednej z výškových budov v brazílskom meste Salvador. Pozorovať mohli totiž úplnú, kružnicovú a dvojitú dúhu. Ako je možné, že sa im takýto pohľad naskytol ?

Je to úplne jednoduché. Každá dúha, dokonca aj tie na Slovensku (od dúh v iných štátoch sa nelíšia ničím) by sa za určitých okolností sformovali do kružnice. Ide o optický jav a všetko závisí od lomu svetla, uhlu dopadu slnečných lúčov a relatívnu výšku terénu vo vzťahu k okolitej krajine. Keďže však väčšinu dúh pozorujeme zo zemského povrchu, jej spodnú časť nevidíme.

Stred myslenej kružnice sa nachádza z pohľadu pozorovateľa presne na opačnej strane ako leží slnečný kotúč. To znamená, že pokiaľ dopadajú slnečné lúče na zemský povrch pod uhlom 20°, stred kružnice dúhy sa bude nachádzať 20° pod obzorom. Pokiaľ sa nachádza slnko priamo nad našimi hlavami, celá dúha sa vytvorí pod obzorom a preto okolo poludnia môžeme dúhu pozorovať len výnimočne. Základom teda je, aby slnečné žiarenie dopadalo na čiastočky vody ,,zboku". 

Z tohoto dôvodu musíme byť pre pozorovanie celej kružnicovej dúhy dostatočne vysoko vzhľadom na okolitý terén, napríklad v mrakodrape. Okolo každej dúhy za dostatočnej energie slnečného žiarenia vzniká aj druhá, sekundárna dúha, ktorá má aj obrátené farby. To sa presne naskytlo aj ľudom, ktorí sa v danej budove nachádzali.