Užite si ľadovce. Do konca storočia sa tretina roztopí

Novinka

Pokiaľ ste milovníkom pevninských ľadovcov, mali by ste ich navštíviť čo najskôr. Tretina z nich sa do roku 2100 roztopí. 

Užite si ľadovce. Do konca storočia sa tretina roztopí

Aj keby ľudstvo nejakým spôsobom ihneď zastavilo únik skleníkových plynov do ovzdušia a tým pozastavilo globálne otepľovanie, viac ako tretina pevninských ľadovcov sa aj tak do roku 2100 roztopí.

Vedci z Bremenskej a Innsbruckej Univerzity použili klimatický model CMIP5, pomocou ktorého vypočítali vplyv terajších klimatických pomerov na stav a budúci vývoj ľadovcov celého sveta. Ich analýza publikovaná v časopise Nature Climate Change predpokladá, že do konca 21. storočia sa roztopí 28 až 44% (priemer 36%) pevninských ľadovcov, čo sa podpíše na zvýšení hladiny morí a oceánov o 11,2 cm. 

Skutočnosť je však alarmujúca z toho, že model ráta len s pevninskými ľadovcami. Keď zarátame aj topenie ľadovej pokrývky v Arktíde a na Antarktíde, nárast globálnej hladiny oceánov je podstatne vyšší. 

,,Pevninské ľadovce reagujú na klimatické zmeny pomaly. Ak by sme napríklad chceli zachovať aktuálny stav a objem pevninských ľadovcov, museli by sme klímu navrátiť do stavu, v akom bola pred Priemyselnou revolúciou," uviedol spoluautor štúdie Georg Kaser. ,,V minulosti spustili skleníkové plyny procesy, ktoré už nemôžeme nijakým spôsobom zastaviť. To taktiež znamená, že naše aktuálne správanie k prírode bude mať vplyv na dlhodobý budúci vývoj ľadovcov."

Vedci v štúdii pre jednoduchšie porozumenie rýchlosti topenia ľadovcov udávajú, že na každý ďalší kilogram oxidu uhličitého v atmosfére sa roztopí o 15,8 kilogramu ľadovca viac. 

Naša generácia sa už zastavenia topenia ľadovcov nedožije. Je však na nás, aký smer si zvolíme. Naše činy začnú mať vplyv na zachovanie ľadovcov v 22. storočí.