V Alpách je veľa snehu

Novinka

To, že aktuálne je v Alpách veľmi veľa snehu pekne ilustruje aj nižšie pripojená fotka. Je na nej porovnanie tohtoročného začiatku apríla s minuloročným.

img
Vľavo pred rokom, vpravo tento rok, foto: Meteos