V Bratislave je chladnejšie ako v Liesku

- Bratislava
Novinka

Aktuálna teplota v Bratislave sa pohybuje na -5°C. Na Orave v Liesku je len 0°C.