V Európe teplý február, v Amerike studený

- P.M.
Novinka

Február je v oblasti Európy teplotne nadpriemerný. No to neplatí pre oblasť Kanady a Severnej Ameriky, kde sa priemerná teplota pohybuje aj o viac ako 10 °C pod hranicou dlhodobého normálu.