V Japonsku vybuchla sopka

- Sakurajima
Novinka

Na japonskom ostrove Kjúšu vybuchla sopka Sakuradžima.