V Maďarsku sa dnes vyskytli búrky

- Nagykanizsský okres
Novinka

Počasie dnes v našej oblasti ovplyvňuje studený front. Ten prináša do našej oblasti výrazný teplotný gradient. V dôsledku neho sa dnes v Maďarsku vyskytlo niekoľko búrok. V oblasti Nagykanizs búrka priniesla aj krupobitie.