V Nízkych Tatrách postupne miznú lesy

Novinka

V oblasti Nízkych Tatier sa vplyvom antropogénných vplyvov a prírodných živlov postupne zmenšuje rozloha lesných porastov. Svedčia o tom satelitné zábery z posledných troch rokov. Prvá snímka z konca marca 2016, druhá z februára 2017 a tretia z 1.3.2018. 

Na animácii satelitných snímok z družice Sentinel-2 môžeme pozorovať postupné miznutie lesov v oblasti strediska Jasná Nízke Tatry. Dôvodom miznutia nie je len silný vietor ale takisto odlesňovanie pre účely rekreácie. 

img
Satelitná snímka z 14.03.2016, data: ESA
img
Satelitná snímka z 27.2.2017, data: ESA
img
Satelitná snímka z 01.03.2018, data: ESA