V oblasti Balatonu sa tvorí kopovitá oblačnosť

- Ľ.F.
Novinka

Búrky sa vytvorili v oblasti Balatonu a následne postúpili ďalej na sever. Takto ich zachytila webkamera v Maďarsku.