V oblasti Stredozemného mora sa tvorí Medikán

- Ľ.F.
Novinka

Studený vzduch sa už vo výškach dostal nad Iónske more, kde sa očakáva vznik medikánu. Takto sa tam zväčšila oblačnosť.