V Sýrii sa vyskytla piesočná búrka

- Ľ.F.
Novinka

Do oblasti Sýrie sa dostala hlboká tlaková níž, ktorá spôsobila výraznú dynamiku v ovzduší. Okrem búrok klasických sa v oblasti vyskytli aj piesočné. Takto vyzerala jedna z nich v oblasti mesta Al-Hasakah.