V Taliansku môže napadnúť 150 cm

Novinka

Nad Stredozemným morom sa nachádza výrazná tlaková níž, ktorá prináša a nasledujúce dni bude prinášať do oblasti Stredozemného a Jadranského mora výdatné zrážky. Vo vyšších polohách pôjde o zrážky snehové V strednom Taliansku môže nasledujúce 3 dni napadnúť lokálne aý 150 cm snehu. Na Balkáne môže pripadnúť až 50 cm. Chorváti očakávajú vo svojich strediskách 30 cm snehu.

img
img
snehové mapy na nasledujúce dni