V USA očakávajú výdatné zrážky

- P.M.
Novinka

Štáty Illinois, Mississippi a Missouri očakávajú výdatné zrážky. Tie by mohli priniesť 100 až 200 mm zrážok, v dôsledku čoho by sa mali rovodniť viaceré vodné toky. V týchto oblastiach tak už vykonávajú protipovodňové opatrenia.