Váh začína opäť stúpať.Zasiahli vodohospodári

Novinka

Na Váhu začínajú opäť stúpať hladiny vodných tokov. Tok Váh v Bešeňovej dosahuje úroveň 1. povodňového stupňa. V nasledujúcich dňoch sa očakáva vzostup na ďalších profiloch stredného a dolného Váhu. Hladina Váhu stúpa ešte následkom povodní a výdatných zrážok na konci uplynulého týždňa. Za všetko je však zodpovedná manipulácia vodohospodárov.

Hneď, ako začalo na severe Slovenska pršať, tak začali s vypúšťaním Oravskej priehrady. Z Oravy sa tak do Váhu pri Kraľovanoch dostávalo veľké množstvo vody. Súčasne stúpala aj rieka Kysuca a Rajčianka, ktoré hladinu Váhu zvýšili pri Žiline. 

Vodohospodári na Vodnom diele Liptovská Mara nezačali s vypúšťaním, pretože ak by aj oni do Váhu vypustili zvýšené množstvo vody, tak na Váhu od Žiliny by sa vyskytli výraznejšie povodne ako tomu reálne bolo.

Na nižšie priloženom grafe vodných tokov Váhu vidieť vývoj v Bešeňovej, ktorá je ZA Liptovskou Marou a vývoj PRED Liptovskom Marou v Liptovskom Mikuláši. Zatiaľ. čo v Liptovskom Mikuláši stúpal Váh počas výdatných zrážok až k úrovni 2. povodňového stupňa, tak na Váhu od Liptovskej Mary po Kraľovany nebolo takmer nič poznať, teda okrem zvýšeného Váhu vďaka rozvodnenej rieke Revúca. 

Počas víkendu začala hladina Kysuce, Oravy a Váhu v okolí Žiliny klesať a vodohospodári, tak teraz začali do Váhu vypúšťať vodu z vodnej nádrže Liptovská Mara. Váh tak opäť začína stúpať. Krásne však vidieť, ako vodohospodári zachytením vody v Liptovskej Mare ochránili mnohé oblasti v okolí Váhu od výraznejších povodní.

img
Vývoj hladiny Váhu pred Liptovskou Marou a za ňou, zdroj: SHMÚ