Vedci objavili veľké zásoby metánu

- Tichý oceán
Novinka

Vedci objavili, že prevažná časť Tichého oceánu tvorí hydrát metánu. Jedná sa o najväčšie ložisko plynu na svete. Vedci preskúmali, že ložisko metánu sa tiahne tisíc kilometrov od pobrežia Guatemaly až na Havaj. Takéto zásoby metánu vzbudzujú hrozbu a to preto, pretože analýzy pri pobreží Nórska ukázali, že sa metán stáva nestabilným a vybuchuje. Tieto explózie metánu môžu byť do budúcna veľmi nebezpečné, pretože môžu prispieť k premene veľkého množstva metánu na oxid uhličitý, ktorý je primárnym plynom, ktorý ženie vpred globálne otepľovanie.