Veľké toky na východe dosahujú 2.SPA

Novinka

Na najväčších vodných tokoch v oblasti východného Slovenska sa už niekoľko dní vyskytujú stupne povodňovej aktivity. Prejavuje sa tu dotekanie z menších tokov. Vzostup tokov spôsobilo oteplenie a výrazné zrážky v oblasti ako aj na Ukrajine.

img
2. povodňový stupeň platí vo Veľkých Kapušanoch na Latorici
img
Aj Laborec dosahuje výšku 2.povodňového stupňa
img
Ustálený 2.povodňový stupeň je aj na Bodrogu