Veľmi silné búrky na západe

Novinka

Na západnom Slovensku dochádza k výskytu veľmi silných búrok. Línia sa tiahne od Trenčína až po Nové Zámky. Pri búrkach sa vyskytuje krupobitie a intenzívne prívalové zrážky.