Veľmi teplé uplynulé roky

Novinka

NASA porovnala priemerné teploty za uplynulé roky s priemerom z rokov 1951 až 1980. Z porovnania vyplýva, že najteplejší bol rok 2016 s teplotnou odchýlkou +0,99°C. Druhým najteplejším rokom bol minulý rok, kedy teplotná odchýlka dosiahla +0,9°C.

img
Zaznamenané teplotné odchýlky za rok 2017