Veľtoky v Európe opäť trápi sucho

- P.M.
Novinka

Nedostatok tohtoročných zrážok sa opäť prejavuje v Nemecku, kde klesajú hladiny vodných tokov. Nízke sú hladiny Dunaja, Rýna aj Labe, pričom najvážnejšia situácia je na Rýne, kde už čoskoro bude potrebné výraznejšie obmedziť lodnú dopravu.