VIDEO: Búrka v Cíferi zatápala suterény

Novinka

Oblasťou Malých Karpát sa včera večer prehnali veľmi intenzívne búrky. Mezoškálový konvektívny systém produkoval stále nové a nové búrkové bunky. Medzi najviac postihnuté oblasti patrilo okolie Cífera. Búrky tu priniesli viac ako 12 bleskov na km2 a úhrny zrážok od 40 do 60 mm.