VIDEO: Dokáže voda tiecť nahor ?

- Hoover Dam
Novinka

Pokiaľ sa vydáte k Hooverovej priehrade a nad priehradným múrom vylejete vodu, tak sa Vám môže stať, že voda Vám začne vytekať smerom nahor. Deje sa tak preto, pretože múry priehrady sú často prehriaté a silný vzostupný prúd teplého vzduchu dokáže unášať menšie množstvo vody.