VIDEO: Na Záhorí sa vyskytol vzdušný vír

Novinka

Pri Borskom Mikuláši na Záhorí počas včerajšieho dňa bolo možné pozorovať vzdušný vír, ktorý sa nazýva aj ako prachový diabol.

Prachový diabol - ,,dust devil,, sú veľmi fascinujúce javy, ktoré sú typické predovšetkým pre púštne oblasti našej planéty. Ich tvar je podobný tornádu, avšak rozmery sú oveľa menšie a výška kužeľa siaha zväčšia do výšky len 300 až 500 metrov. Jav je teda zvláštny predovšetkým tým, že ho nespôsobuje žiadna búrka ako to býva v prípade tornáda, a tak nie je pripojený k žiadnej základni oblakov.
Jeho tvorba je zapríčinený silným zohrievaním pôdy. Prehriaty vzduch, ktorý je menej hustý, následne stúpa smerom nahor, zatiaľ čo okolité masy vzduchu sú pomerne chladné. Tento kontrast vzduchových hmôt spôsobuje tento jav. Pokiaľ ,,prachový diabol,, dorazí nad chladnejšiu časť zemskej pôdy, napr nad trávnik, tak má tendenciu rýchlo zanikať.