VIDEO: Oravská priehrada v pohotovosti

- Tvrdošín
Novinka

Vodohospodári už podnikajú kroky na predbežné opatrenia v oblasti Oravy. Následkom intenzívnych zrážok v oblasti Hornej Oravy sa očakáva vzostup prítoku do vodnej nádrže Oravská priehrada. V súvislosti s tým zvýšili prietok z Oravskej priehrady, kde musia vypúšťať vodu cez hlavný prepad, ktorý odvádza prebytočnú vodu z priehrady. Prietok museli vodohospodári následne zvýšiť aj na vodnej nádrži Tvrdošín, ktorá sa nachádza južne od Oravskej priehrady.

„V súčasnosti je hladina Oravskej priehrady 42 centimetrov pod maximálnou prevádzkovou hladinou,“ informoval Róbert Hok, riaditeľ Správy povodia horného Váhu Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Preto sme začali upravovať stav v nádrži tak, aby sme vypúšťaním kopírovali prítoky do nádrže. Prítok sa v súčasnosti pohybuje medzi 120 až 150 metrov kubických za sekundu a z priehrady a vyrovnávacej nádrže v Tvrdošíne vypúšťame 150 kubíkov za sekundu." zdroj: Naša Orava