VIDEO: Prietrž mračien pri Bratislave

- Kvetoslavov
Novinka

Jedna z najintenzívnejších búrok včerajšieho dňa sa vyskytla v Bratislave a juhovýchodne od hlavného mesta. V okolí Kvetoslavova sa vyskytla silná prietrž mračien, ktorá zaplavovala cesty a obce nechala bez elektrickej energie: