VIDEO: Šarišom sa hnala supercela

- Uzovský Šalgov
Novinka

Už okolo 17:00 sme Vás informovali, že v oblasti severozápadne od Sabinova sa formuje silná búrka, ktorá javí známky rotácie. Prvotné podozrenie na supercelu bolo preto, pretože zatiaľ čo zvyšné búrky na našom území sa pohybovali od západu na východ, tak táto jedna búrková bunka mala iný smer a pohybovala sa od Sabinova smerom k Prešovu, teda od SZ k JV. Naviac na radare začala byť patrná rotácia a detekcia bleskov naznačovala silnejúcu bleskovú aktivitu.

To, že sa na Šariši skutočne vyskytla supercela vidieť na nasledujúcom videu, kde ja zjavná jej rotácia a stáčanie:

Búrka, ktorá zasiahla Sabinov a neskôr Prešov priniesla výraznú bleskovú aktivita a intenzívne krupobitie.

Čitateľka z Uzovského Šalgova nám poslala fotku, na ktorej vidieť, že krúpy, ktoré na Šariši padali mali priemer až 2-3 cm.

img
Takéto krúpy padali na Šariši, foto: Klára Pružinská
img
Šarišom sa prehnala supercela, foto: Erik Kaza, Sabinov
img
Výrazné krupobitie sa vyskytlo v oblasti Šariša, foto: Alena Filičková