VIDEO: Veľmi blízky úder blesku v Poľsku

- Świerklaniec
Novinka

V poľskej obci Świerklaniec, ktorá leží v Sliezskom vojvodstve sa včera podarilo zachytiť blízky úder blesku. Blesk udrel cca 20 metrov od autora videa: