Vieme ako vyzerá dno oceánov

Novinka

Dno oceánov je veľmi tajomné a nie dobre preskúmané. Dokonca povrch Marsu máme viac preskúmaný ako dna oceánov. NASA však po rokoch merania gravitačných anomálii zverejnila mapu, ktorá ako tak charakterizuje jednotlivé časti oceánov.