Vlaky meškajú aj 5 hodín

Novinka

Silná búrka skomplikovala železničnú premávku na Záhorí. Na trať medzi Bratislavou a Kútami popadalo niekoľko stromov. Okrem odstraňovania stromov z trate treba odstrániť aj poruchu na trakčnej sústave. Na trati meškajú vlaky už niekoľko hodín.

EC 283 Slovenská strela stojí v žst. Kúty s meškaním 180 minút

EC 270 Petrov stojí v žst. Sekule s meškaním 210 minút

EC 281 Jan Jessenius stojí v žst. Sekule s meškaním 295 minút

EN 476 Metropol mešká v žst. Malacky 60 minút.

Vlaky nie je možné presmerovať ani na odklonovú trať Trnava-Kúty, nakoľko aj na tejto trati sú popadané stromy.