Vodné toky stúpajú

Novinka

Výrazné zrážky dvíhajú vodné toky. Tok Bebrava rastie k úrovni 2. povodňového stupňa.