Vodopád na štadióne

Novinka

Mesto Tacoma vo Washingtone zasiahli prívalové zrážky. Tie zaplavili štadión jednej zo škôl. Tribúny vytvorili vodnú kaskádu a voda skončila na ihrisku.