Vybuchla Etna

03.07.2019 o 01:43 - P.M.
Novinka

Včera ráno vybuchla sopka Etna.