Výdatné zrážky dvihli vodné toky

Novinka

Vodomerné stanice SHMÚ zaznamenali na východe Slovenska prechodný prudký vzostup vodných hladín. Hladina Svinického potoku napríklad prekonala až hranicu 1. povodňového stupňa. Prechodný vzostup je však zaznamenaný na viacerých staniciach. Na východe napršalo okolo 15 až 20 mm zrážok, avšak na krajnom východe spadlo až 30 mm. Najviac zrážok evidujú zrážkomerné stanice na Horehroní, kde sa úhrny vyšplhali až na 35 mm.

Aktuálne však zrážky začínajú ustávať a rieky tak opadávajú.