Výdatné zrážky na Slovensku

Novinka

Výšková tlaková níž prináša výrazne zrážky do oblasti Tatier. V Tatranskej Javorine napršalo za posledných 24 hodín už viac ako 80 milimetrov. Výdatne dažde však zaliali takmer celé východné a stredné Slovensko. Na mnohých miestach je pôda už premočená a hladiny vodných tokov sa dvíhajú.