Vyhodnotenie zemetrasenia na severozápade SR

- P.M.
Novinka

K nočnému zemetraseniu zerejnila svoje stanovisko aj SAV: ,,

Dňa 5. novembra 2015 došlo o 23:44 SEČ pri Rajeckej Lesnej
k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 2.1,
ktoré bolo aj makroseizmicky pozorované 
obyvateľmi okolitých obcí.

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami
slovenskej Národnej siete seizmických staníc 
a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.