Výrazná inverzia v oblasti Álp

Novinka

Výrazná inverzia neprebieha v týchto dňoch len u nás. Aj v oblasti Álp pozorujú výraznú vrstvu spodnej oblačnosti, nad ktorou sa nachádza suchá, stabilná vrstva vzduchu.