Výrazné búrky na východe

- Michalovce
Novinka

Búrky na východe priniesli lokálne intenzívnejšie zrážky. Voda zaplavila aj ulice.