Výrazné búrky v Španielsku

- Ľ.F.
Novinka

Počas včerajšieho dňa prechádzala východným Španielskom ďalej do Stredozemného mora výšková tlaková níž. Spolu s ňou bol spojený výskyt búrok, ktoré boli lokálne aj veľmi intenzívne. Dôkazom je napríklad španielská Palma, kde intenzívne prívalové zrážky zaplavili cesty.