Výrazne sa otepľuje

- P.M.
Novinka

Obdobie rokov 2011 až 2015 bolo na našej planéte s priemernou globálnou teplotou o 0,57°C vyššou v porovnaní s referenčným obdobím 1961 až 1990. Najteplejším bol rok 2015 s teplotným nadpriemerom +0,76°C.