Výrazné teplo čaká veľkú časť Európy

Novinka

V priebehu týždňa sa nad Talianskom bude zvýrazňovať tlaková výš. Súčasne sa nad severnou časťou Severného mora prehĺbi tlaková níž. Medzi týmito dvoma tlakovými útvarmi začne do Európy zo severozápadnej Afriky prúdiť veľmi teplý vzduch. 

Na mapkách teplotných anomálii v hladine 850 hPa môžno vidieť, že zatiaľ čo na začiatku týždňa bude do Európy prúdiť studený vzduch, tak ku koncu týždňa budú teploty výrazne nadpriemerné.