Výrazné zrážky nad Moravou

Novinka

Počas ranných hodín prišli výrazné zrážky aj do oblasti Beskýd. Napršalo aj cez 60 mm zrážok, čo zodvihlo hladiny vodných tokov. Malé toky v oblasti Beskýd dosiahli až úroveň 1. povodňového stupňa.