Výrazný shelf cloud na čele búrky

- Berlín
Novinka

V Uruguaji mohli pozorovať na čele búrky mimoriadne mohutný shelf cloud.