Výška hladín na juhovýchode

- P.M.
Novinka

Veľké vodné toky na východnom Slovensku stále dosahujú úroveň povodňovej aktivity. Latorica a Bodrog dosahujú 2.povodňový stupeň už niekoľko dní. Hladina však pomaly klesá s tým ako ubúda sneh v Karpatskom oblúku.