Výška hladín na juhovýchode

Novinka

Veľké vodné toky na východnom Slovensku stále dosahujú úroveň povodňovej aktivity. Latorica a Bodrog dosahujú 2.povodňový stupeň už niekoľko dní. Hladina však pomaly klesá s tým ako ubúda sneh v Karpatskom oblúku. 

img
Výška Latorice, zdroj: SHMÚ
img
Výška Bodrogu, zdroj: SHMÚ