Výskyt búrok v Európe

Novinka

Búrok v Európe výrazne ubúda. Včera sa vyskytovali predovšetkým v pobrežných oblastiach.

img
včerajšie zaznamenané blesky, zdroj: blesky.bourky.cz