Vysoká hladina Váhu v Trenčíne

- Ľ.F.
Novinka

Vysoká hladina Váhu vytopila aj rekreačnú oblasť Ostrov a okrem iného aj podchod pri železničnom moste v Trenčíne.