Vysoká teplota v Poľsku

- P.M.
Novinka

Včera namerali vo Varšave teplotu až +14,0 °C, čo je najvyššia zaznamenaná teplota pre druhú februárovú dekádu. Maximum bolo namerané 18.2.1974 na úrovni +13,8 °C.

Najvyššia februárová mesačná teplota ale bola nameraná 25.2.1990 na úrovni +17,2 °C.